Stickad råtta1. Lägg upp 20 maskor
    Sticka 22 räta varv
    Byt färg under tiden om du vill

2. Klipp av garnet ca: 50 cm 
    Träd garnet med en ryanål genom maskorna från stickan
    Dra ihop maskorna och sy fast

3. Forrtsätt med samma garn att sy ihop sidan med katstyng
    När du gjort det ska det se ut som en liten hatt

4. Trä förstyng runt öppningen
    Vänd råttan ut och in oh stoppa råttan
     Dra ihop och fäst tråden

5. Svansen
   Klipp 6 trådar som är 1 m långa
   Trä trådarna genom råttans bak
   Vik ihop dubbelt
   Fläta svansen

6. Sy fast ögon occh öron av filt
    Knyt ev, rosetter på svansen

FÅR EJ KOPIERAS
Tack & hej! :)

Stick förkortningar

Hej, innan jag börjar lägga ut stickbeskrivningar tänkte jag skriva lite förkortningar för stickning:

am = avig maska/or
avigs = avigsidan
forts = fortsätt
följ = följande
ggr = gånger
m = maska
mb = maskbåge
mln = melllan
mosst = mosstickning
mö = mönster/mönsterstickning
omv släts = omvänd slätstickning
rest = resterande
rm = rät maska/or
räts = rätsidan
rätst = rätsidan
slätst = slätstickning
st = sticka/or
tills = tillsammans
uppr = upprepa
v = varv

så det var några!

RSS 2.0